1. Home >
  2. News >
  3. Borang Tuntutan Quarry

Borang Tuntutan Quarry

Borang permohonan permit pengorekan jalan dan rezab jalan yang lengkap diisi 2. adalah quarry dust atau quarry waste sahaja. peruntukan tambahan kambus semula menggunakan campuran simen konkrit 136 pada manamana jalan atas budi bicara pengarah kejuruteraan mbsp. jika berlaku sebarang kemalangan atau tuntutantuntutan.

Related Products

Popular Words